Środki higieny sanitarnej Środki ochrony roślin Pozostałe Punkty sprzedaży
Szukaj
ABC dla domu i ogrodu Nagrod i wyróźnienia
Laury Konsumenta 2009, 2010, Grand Prix 2011 oraz Top Marka 2013

Alfabetyczna lista produktów:
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Y Z Ź Ż 
Wyszukiwanie po nazwie:
Fusilade Forte 150 EC - 20 ml

Zezwolenie MRiRW nr: 754/2000 z dnia 03.07.2000 r., zmienione decyzją MRiRW nr: 4/2001 z dnia 25.10.2001 r., decyzją MRiRW nr: 7/2002 z dnia 05.02.2002 r., decyzją MRiRW nr: R-88/2003p z dnia 23.07.2003 r., decyzją MRiRW nr: R-128/2004o z dnia 19.03.2004 r., decyzją MRiRW nr: R-341/2004 z dnia 15.10.2004 r. oraz decyzją MRiRW nr: R-12 /2005 z dnia 8.08.2005 r.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz roślinach zielarskich, chmielu w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu w zespole upraw pożniwnych.

Zawartość substancji aktywnej: fluazyfop-P-butylowy ((R)-2-[4-(trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenoksy] propionian butylu; związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g w 1 litrze środka.

Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

Chwasty wrażliwe na środek:
w dawce 0,5-0,75 l/ha, np.: samosiewy zbóż,
w dawce 0,75-1 l/ha, np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik
krwawy, włośnica zielona, włośnica sina, wyczyniec polny, życice,
w dawce 2-2,5 l/ha, np.: perz właściwy, wiechlina zwyczajna.
Chwasty odporne, np.: rośliny dwuliścienne, wiechlina roczna.

Szczegóły dotyczące terminów i dawek znajdują się w etykiecie po lewej.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

powrót do listy produktów